/*--------------------------------------------------------------------------------- # # # ---------------------------------------------------------------------------------*/

"" -

Не знаете с чего начать строительную деятельность?

Обратитесь к специалистам

в этой сфере!

Законодательство
Постанова Кабінету Міністрів України Від від 18 січня 2012р. №43 "Про відновлення дії постанови Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2007 р. № 1396 та внесення змін до деяких постанов КМУ"
Про відновлення дії постанови Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2007 р. № 1396 та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України 43- редакція від 18.01.2012
 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 18 січня 2012 р. № 43

Київ

Про відновлення дії постанови 
Кабінету Міністрів України 
від 5 грудня 2007 р. № 1396 та 
внесення змін до деяких постанов 
Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Відновити дію постанови Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2007 р. № 1396 “Про ліцензування господарської діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури” (Офіційний вісник України, 2007 р., № 94, ст. 3441; 2008 р., № 16, ст. 410, № 82, ст. 2766; 2011 р., № 40, ст. 1645, № 61, ст. 2435).
2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються
Прем’єр-міністр України                                                   М. АЗАРОВ
Інд.70
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України 
від 18 січня 2012 р. № 43
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов 
Кабінету Міністрів України
1. У Порядку видачі дозволів на проведення робіт на землях водного фонду, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2005 р. № 557 (Офіційний вісник України, 2005 р., № 28, ст. 1631; 2011 р., № 84, ст. 3079):
1) пункт 2 доповнити абзацом такого змісту:
“виконанням підготовчих і будівельних робіт, механізм та процедура виконання яких затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 466 “Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 34, ст. 1404).”;
2) абзац другий пункту 3 виключити.
2. У постанові Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2007 р. № 1396 “Про ліцензування господарської діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури” (Офіційний вісник України, 2007 р., № 94, ст. 3441; 2008 р., № 16, ст. 410, № 82, ст. 2766; 2011 р., № 40, ст. 1645, № 61, ст. 2435):
1) у пункті 4 цифри і слова “1 січня 2012 року” замінити цифрами і словами “19 березня 2012 року”;
2) у Порядку ліцензування господарської діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури, затвердженому зазначеною постановою:
абзац восьмий пункту 5 виключити;
абзац дев’ятий пункту 21 виключити;
пункт 24 після слів “рішення про анулювання попередньої ліцензії” доповнити словами “, крім випадків анулювання ліцензії за заявою суб’єкта будівельної діяльності”.
3. У Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 461 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 32, ст. 1359):
1) у тексті Порядку слова “Міністерством будівництва та житлово-комунального господарства” замінити словом “Мінрегіоном”;
2) у додатках до Порядку:
у додатку 1:
пункт 3 після слів “інженера з технічного нагляду” доповнити словами “(у разі наявності)”;
доповнити додаток пунктом 111 такого змісту:
“111. Інформація про документ, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, або договір суперфіцію
_______________________________________________________________________________________”;
слова “Мені відомо, що за подання не в повному обсязі та недостовірних даних, зазначених у декларації про готовність об’єкта до експлуатації, встановлена відповідальність відповідно до закону” замінити словами “З метою забезпечення ведення обліку повідомлень про початок виконання підготовчих і будівельних робіт; декларацій про початок виконання підготовчих і будівельних робіт; дозволів на виконання будівельних робіт та відмов у їх видачі; анульованих дозволів; переоформлених дозволів; декларацій про готовність об’єкта до експлуатації; обліку сертифікатів та відмов у їх видачі відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” я, ___________________________________________,
(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи)
даю згоду на оброблення моїх персональних даних.
Мені відомо, що за подання не в повному обсязі та недостовірних даних, зазначених у декларації про готовність об’єкта до експлуатації, встановлена відповідальність відповідно до закону”;
у додатку 2 слова “Додаток: Акт готовності об’єкта до експлуатації на _____ арк.;” замінити словами “З метою забезпечення ведення обліку повідомлень про початок виконання підготовчих і будівельних робіт; декларацій про початок виконання підготовчих і будівельних робіт; дозволів на виконання будівельних робіт та відмов у їх видачі; анульованих дозволів; переоформлених дозволів; декларацій про готовність об’єкта до експлуатації; сертифікатів та відмов у їх видачі відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” я, _________________________________________________,
            (прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи)
даю згоду на оброблення моїх персональних даних.
Додаток: Акт готовності об’єкта до експлуатації на _____ арк.;”.
4. У постанові Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 466 “Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 34, ст. 1404, № 69, ст. 2634):
1) у додатках до Порядку виконання підготовчих робіт, затвердженого зазначеною постановою:
доповнити додаток 1 після абзацу сьомого новим абзацом такого змісту:
“З метою забезпечення ведення обліку повідомлень про початок виконання підготовчих і будівельних робіт; декларацій про початок виконання підготовчих і будівельних робіт; дозволів на виконання будівельних робіт та відмов у їх видачі; анульованих дозволів; обліку переоформлених дозволів; обліку декларацій про готовність об’єкта до експлуатації; сертифікатів та відмов у їх видачі відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” я, __________________________________________________,
                                                       (прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи)
даю згоду на оброблення моїх персональних даних.”.
У зв’язку з цим абзац восьмий вважати абзацом дев’ятим;
у додатку 2:
слова “Мені відомо, що за подання не в повному обсязі та недостовірних даних, зазначених у цьому повідомленні, та виконання підготовчих робіт з порушенням вимог, визначених проектною документацією, державними будівельними нормами, стандартами і правилами, встановлена відповідальність відповідно до закону” замінити словами “З метою забезпечення ведення обліку повідомлень про початок виконання підготовчих і будівельних робіт; декларацій про початок виконання підготовчих і будівельних робіт; дозволів на виконання будівельних робіт та відмов у їх видачі; анульованих дозволів; обліку переоформлених дозволів; обліку декларацій про готовність об`єкта до експлуатації; сертифікатів та відмов у їх видачі відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” я, _________________________________,
                                                                           (прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи)
даю згоду на оброблення моїх персональних даних.
Мені відомо, що за подання не в повному обсязі та недостовірних даних, зазначених у цій декларації, та виконання підготовчих робіт з порушенням вимог, визначених проектною документацією, державними будівельними нормами, стандартами і правилами, встановлена відповідальність відповідно до закону”;
доповнити додаток 3 після абзацу другого новим абзацом такого змісту:
“З метою забезпечення ведення обліку повідомлень про початок виконання підготовчих і будівельних робіт; декларацій про початок виконання підготовчих і будівельних робіт; дозволів на виконання будівельних робіт та відмов у їх видачі; анульованих дозволів; обліку переоформлених дозволів; обліку декларацій про готовність об’єкта до експлуатації; сертифікатів та відмов у їх видачі відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” я, ________________________________________________,
                                                        (прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи)
даю згоду на оброблення моїх персональних даних.”.
У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим;
2) у Порядку виконання будівельних робіт, затвердженому зазначеною постановою:
у пункті 4 слова “Реконструкція або” замінити словами “Реконструкція, реставрація або капітальний ремонт об’єктів будівництва без зміни зовнішніх геометричних розмірів їх фундаментів у плані, а також реконструкція або”;
у додатках до Порядку:
доповнити додаток 1 після абзацу сьомого новим абзацом такого змісту:
“З метою забезпечення ведення обліку повідомлень про початок виконання підготовчих і будівельних робіт; декларацій про початок виконання підготовчих і будівельних робіт; дозволів на виконання будівельних робіт та відмов у їх видачі; анульованих дозволів; обліку переоформлених дозволів; обліку декларацій про готовність об’єкта до експлуатації; сертифікатів та відмов у їх видачі і відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” я, ____________________________________________________,
                                                                   (прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи)
даю згоду на оброблення моїх персональних даних.”.
У зв’язку з цим абзац восьмий вважати абзацом дев’ятим;
у додатку 2 слова “Зобов’язуюсь забезпечити виконання будівельних робіт відповідно до вимог законодавства та державних будівельних норм, стандартів і правил” замінити словами “Зобов’язуюсь забезпечити виконання будівельних робіт відповідно до вимог законодавства та державних будівельних норм, стандартів і правил.
З метою забезпечення ведення обліку повідомлень про початок виконання підготовчих і будівельних робіт; декларацій про початок виконання підготовчих і будівельних робіт; дозволів на виконання будівельних робіт та відмов у їх видачі; анульованих дозволів; обліку переоформлених дозволів; обліку декларацій про готовність об’єкта до експлуатації; сертифікатів та відмов у їх видачі і відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” я, ___________________________________________________,
                                                          (прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи)
даю згоду на оброблення моїх персональних даних.”;
доповнити додатки 3 і 7 після абзацу другого новим абзацом такого змісту:
“З метою забезпечення ведення обліку повідомлень про початок виконання підготовчих і будівельних робіт; декларацій про початок виконання підготовчих і будівельних робіт; дозволів на виконання будівельних робіт та відмов у їх видачі; анульованих дозволів; обліку переоформлених дозволів; обліку декларацій про готовність об’єкта до експлуатації; сертифікатів та відмов у їх видачі і відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” я, __________________________________________________,
                                                              (прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи)
даю згоду на оброблення моїх персональних даних.”.
У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим;
у додатку 5 слова і цифри “Дата надходження заяви ___ ____________ 20___ р., реєстраційний номер заяви ___________ (заповнюється інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю)” замінити словами і цифрами “З метою забезпечення ведення обліку повідомлень про початок виконання підготовчих і будівельних робіт; декларацій про початок виконання підготовчих і будівельних робіт; дозволів на виконання будівельних робіт та відмов у їх видачі; анульованих дозволів; обліку переоформлених дозволів; обліку декларацій про готовність об’єкта до експлуатації; сертифікатів та відмов у їх видачі і відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” я, _________________________________,
                                                                                       (прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи)
даю згоду на оброблення моїх персональних даних.
Дата надходження заяви ___ ____________ 20___ р., реєстраційний номер заяви ______________ (заповнюється інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю)”.
 

Сейчас на сайте

Сейчас 15 гостей онлайн