/*--------------------------------------------------------------------------------- # # # ---------------------------------------------------------------------------------*/

"" -

Не знаете, как получить строительную лицензию?

Обратитесь к специалистам

в этой сфере!

Разрешение Держгірпромнагляду
Разрешение Госгорпромнадзора (охрана труда). Дозвіл Держгірпромнагляду. Дозвіл держохоронпраці. Дозвіл на початок робіт підвищеної небезпеки. Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України. Охорона праці.

Субъекты хозяйственной деятельности, которые намерены начать (продолжить) выполнение работы повышенной опасности или эксплуатацию объектов, машин, механизмов, оборудования повышенной опасности должны получить соответствующее разрешение Госгорпромнадзора или его территориального органа.

Постановлением Кабинета Министров Украины № 1631 от 15.10.2003 года, был утвержден порядок выдачи разрешений Госкомитетом по промышленной безопасности, охране труда и горного надзора и его территориальными органами. Этот порядок определяет процедуру выдачи и аннулирования разрешений Госгорпромнадзора и его территориальными органами.

Специалисты нашей компании помогут с наименьшими затратами в сжатые сроки получить Разрешение Госгорпромнадзора.  

В комплекс услуг нашей компании входит:

 • Консультирование относительно получения Разрешения.
 • Подготовка всех необходимых документов.
 • Обучение Ваших сотрудников.
 • Получения экспертного заключения.
 • Подача документов в Государственную службу горного надзора и промышленной безопасности Украины.
 • Получения Разрешения на Вашу компанию.

Срок действия разрешений составляет:

     - На выполнение работ или на эксплуатацию машин, механизмов и оборудования повышенной опасности - 5 лет (с последующим его продлением);

       На применение машин, механизмов и оборудования повышенной опасности - бессрочно;

Для подготовки коммерческого предложения, выберите работы, которые Вас интересуют из перечня работ повышенной опасности и объектов, машин, механизмов, оборудования повышенной опасности и отправьте его на почту Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript   или позвоните по номеру 044 227 27 04 для получения консультации.

Пакет необходимых документов для оформления лицензии на строительство:

 1. Копия свидетельства про государственную регистрацию.
 2. Копию справки о включение в Единый государственный реестр предприятий.
 3. Копия устава (первая и вторая страницы)
 4. Копия свидетельства плательщика НДС (или 4ОПП если нет НДС)
 5. Банковские реквизиты
 6. Копия протоколов обучения специалистов (если подготовкой специалистов занималась не наша компания).

Перечни работ повышенной опасности и объектов, машин, механизмов, оборудования повышенной опасности (Переліки робіт підвищеної небезпеки та об'єктів, машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки):

Додаток 1
до Порядку

ПЕРЕЛІК
робіт підвищеної небезпеки: 

1. Технічний огляд, випробування, експертне обстеження, технічне діагностування машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що зазначені у додатку 3 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної
небезпеки та пункті 1 додатку 7 до такого Порядку.
2. Монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що зазначені у додатку 3 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.
3. Виробництво, переробка, розподіл та застосування шкідливих небезпечних речовин 1, 2 і 3 класу небезпеки, а також аміаку, водню та продуктів розділення повітря.
4. Вибухові роботи та роботи, пов’язані з використанням енергії вибуху.
5. Утилізація зброї, звичайних видів боєприпасів та виробів ракетної техніки.
6. Газонебезпечні роботи та роботи у вибухопожежонебезпечних зонах.
7. Переробка нафти, вуглеводневих газів і конденсату.
8. Спорудження магістральних газопроводів, нафтопроводів і продуктопроводів (нафтопродуктопроводів, аміакопроводів, етиленопроводів тощо), систем газопостачання природним та зрідженим газом.
9. Роботи з вироблення агломерату, коксу, розплавів чорних і кольорових металів та сплавів на основі таких металів, заготовок для прокатного виробництва, готового прокату, металевих труб і феросплавів.
10. Буріння, експлуатація та капітальний ремонт свердловин під час геологічного вивчення і розробки родовищ корисних копалин.
11. Зберігання балонів, контейнерів, цистерн та інших ємностей із стисненим, зрідженим, отруйним, вибухонебезпечним та інертним газом, їх заповнення, спорожнення і ремонт.
12. Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах дії струму високої частоти.
13. Підземні та відкриті гірничі роботи.
14. Маркшейдерські роботи.
15. Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах).
16. Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій чи під водою.
17. Водолазні роботи.
18. Роботи верхолазні та скелелазні, що виконуються на висоті 5 метрів і більше над поверхнею ґрунту, з перекриття або робочого настилу, та роботи, що виконуються за допомогою підйомних і підвісних колисок, механічних підіймачів та будівельних підйомників.
19. Зведення, монтаж і демонтаж будинків, споруд, зміцнення їх аварійних частин, електропрогрівання бетону та електророзморожування ґрунтів.
20. Будівництво, ремонт, експлуатація та ліквідація підземних споруд, не пов’язаних з видобутком корисних копалин.
21. Лісосічні роботи, трелювання, транспортування та сплав лісу.
22. Роботи із збагачування корисних копалин.
23. Зварювальні, газополум’яні, наплавні роботи.
24. Обстеження, ремонт та чищення димарів, повітропроводів.
25. Роботи із збереження та переробки зерна.
26. Звалювання та розпилювання блоків природного каменю. . 
 
 
Додаток 2
до Порядку
ПЕРЕЛІК
об’єктів, машин, механізмів, устаткований підвищеної небезпеки 

1. Об’єкти, на яких використовуються, виготовляються, переробляються, зберігаються або транспортуються одна чи декілька небезпечних речовин у кількості, що дорівнює чи перевищує нормативне встановлені порогові маси.
2. Об’єкти, на яких використовуються, виготовляються, переробляються або зберігаються самозаймисті та легкозаймисті тверді речовини та матеріали у кількості, що дорівнює чи перевищує нормативне встановлені порогові маси.
3. Об’єкти, на яких утворюється горючий пил або волокно, здатні вибухати, самозайматися, займатися від джерела запалювання з подальшим поширенням горіння після його усунення.
4. Об’єкти, на яких проводяться гірничі, геологорозвідувальні роботи та роботи з видобування і збагачення корисних копалин, роботи в підземних умовах.
5. Об’єкти, на яких виробляють розплави чорних і кольорових металів та сплави на основі цих розплавів.
6. Об’єкти гідротехнічного будівництва: гідротехнічні споруди, хвостосховища, шламонакопичувачі, накопичувані токсичних відходів.
Машини, механізми, устатковання підвищеної небезпеки
7. Гірничошахтне і гірничорятувальне обладнання, обладнання для видобування та транспортування корисних копалин відкритим способом, обладнання для буріння, ремонту свердловин на суходолі і континентальному шельфі.
8. Конвеєрні стрічки для вугільної, гірничорудної, нерудної, металургійної та коксохімічної промисловості.
9. Обладнання для транспортування, дроблення, сортування, збагачення корисних копалин і огрудкування руд та концентратів.
10. Обладнання та технічні засоби для виготовлення, використання і транспортування вибухових матеріалів і виробів на їх основі, комплекси для їх переробки та зберігання.
11. Обладнання основних виробництв хімічної, біохімічної, нафтохімічної, нафтогазодобувної та нафтогазопереробної промисловості.
12. Обладнання та лінійні частини магістральних газопроводів, нафтопроводів, нафтопродуктопроводів, трубопроводів небезпечних хімічних
речовин та технологічне обладнання, яке використовується під час їх експлуатації.
13. Обладнання та лінійні частини газопроводів систем газопостачання природним і зрідженим газом, споруди на них та газокористувальне обладнання.
14. Обладнання, призначене для застосування у вибухонебезпечному середовищі.
15. Парові і водогрійні котли, в тому числі содорегенераційні та ті, що працюють з високотемпературними органічними теплоносіями.
16. Посудини, що працюють під тиском понад 0,07 МПа.
17. Трубопроводи пари та гарячої води з робочим тиском пари понад 0,07 МПа і температурою води вище 115 °С.
18. Підіймальні споруди.
19. Електроустановки та електрообладнання.
20. Обладнання для основного виробництва та транспортування у металургійній, ливарній та коксохімічній промисловості, ливарне обладнання.
21. Обладнання, в якому використовуються лазерне, іонізуюче чи радіаційне випромінювання.
22. Атракціони стаціонарні та пересувні.
23. Технологічні транспортні засоби.
24. Зварювальне обладнання, устатковання для газополум’яної і лазерної обробки металів, термічного напилювання.
25. Ковальско-пресове обладнання.
26. Обладнання основних виробництв для харчової, деревообробної, легкої, текстильної промисловості, целюлозно-паперового виробництва, переробки пластмас, полімерних матеріалів і гумотехнічних виробів.
27. Обладнання, в якому використовуються небезпечні речовини.

 

Дозвіл на початок виконання робот підвищеної небезпеки. Охрана труда. Дозвіл. Охорона праці Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду (Держгірпромнагляд). Разрешение на начало выполнения работ повышенной опасности. Государственный комитет Украины попромышленной безопасности, охране труда и горному надзору (Госгорпромнадзор). 
 

Сейчас на сайте

Сейчас 8 гостей онлайн