/*--------------------------------------------------------------------------------- # # # ---------------------------------------------------------------------------------*/

"" -

Для подготовки

коммерческого предложения,

пишите на

info@licbiz.com.ua

Разрешение на работы повышеной опасности
Разрешение и Декларация по охране труда. Разрешение на работы повышенной опасности. Дозвіл держохоронпраці. Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки

Наша компания оказывает помощь в получении Разрешений и Декларация по охране труда. Разрешение на работы повышенной опасности. Дозвіл та декларація на виконання робіт і експлуатація об’єктів підвищеної небезпеки.

Для детальной консультации выберите пожалуйста список работы, на которые бы хотели оформить разрешение или декларацию, и звоните 044 227-27-04 или 098 783-55-95, без выходных

Додаток 2 
до Порядку 
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 3 березня 2020 р. № 207)

ПЕРЕЛІК  видів робіт підвищеної небезпеки для ДОЗВОЛУ

1. Виробництво (виготовлення), використання, переробка, зберігання, транспортування, застосування, утилізація та знешкодження вибухопожежонебезпечних і небезпечних речовин 1 і 2 класу небезпеки, горючих рідин, маса яких дорівнює або перевищує значення нормативів порогових мас, що визначені постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. № 956 “Про ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 29, ст. 1357).

2. Вибухові роботи та роботи, пов’язані з використанням енергії вибуху.

3. Утилізація зброї, звичайних видів боєприпасів та виробів ракетної техніки.

4. Газонебезпечні роботи та роботи у вибухопожежонебезпечних зонах.

5. Спорудження магістральних газопроводів, нафтопроводів і продуктопроводів (нафтопродуктопроводів, аміакопроводів, етиленопроводів тощо), систем газопостачання природного та зрідженого газу.

6. Підземні та відкриті гірничі роботи.

{Додаток 2 в редакції Постанов КМ № 48 від 07.02.2018№ 207 від 03.03.2020}

Додаток 3 
до Порядку 
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 3 березня 2020 р. № 207)

ПЕРЕЛІК 
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки для ДОЗВОЛУ

1. Устатковання, пов’язане з виробництвом (виготовленням), використанням, переробкою, зберіганням, транспортуванням, застосуванням, утилізацією чи знешкодженням вибухопожежонебезпечних і небезпечних речовин 1 і 2 класу небезпеки, маса яких дорівнює або перевищує нормативи порогових мас, що визначені постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. № 956 “Про ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 29, ст. 1357).

2. Технологічне устатковання для утилізації зброї, боєприпасів та виробів ракетної техніки.

3. Гірничошахтне та гірничорятувальне устатковання та устатковання для видобутку, транспортування, дроблення, сортування та збагачення корисних копалин та огрудкування руд і концентратів у вугільній, гірничорудній, нерудній та коксохімічній промисловостях.

4. Устатковання та технічні засоби для виготовлення, використання і транспортування вибухових матеріалів і виробів на їх основі, комплекси для їх переробки та зберігання.

{Додаток 3 в редакції Постанов КМ № 48 від 07.02.2018№ 207 від 03.03.2020}

Додаток 6 
до Порядку 
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 3 березня 2020 р. № 207

ПЕРЕЛІК 
видів робіт підвищеної небезпеки, які виконуються на підставі ДЕКЛАРАЦІЇ відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці

1. Ремонт гідротехнічних споруд.

2. Виробництво піротехнічних виробів.

3. Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра.

4. Навчання з питань охорони праці працівників інших суб’єктів господарювання.

5. Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах).

6. Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій чи під водою.

7. Водолазні роботи.

8. Маркшейдерські роботи.

9. Обстеження, ремонт і чищення димарів, повітропроводів.

10. Звалювання та розпилювання блоків природного каменю.

11. Роботи верхолазні та скелелазні.

12. Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В і в зонах дії струму високої частоти.

13. Експертиза щодо стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єктів господарювання, які виконують роботи та/або експлуатують обладнання підвищеної небезпеки.

14. Заповнення, злив і ремонт балонів, контейнерів, цистерн та інших ємностей із стисненим, зрідженим, отруйним, вибухонебезпечним та інертним газом, їх зберігання.

15. Зварювальні роботи.

16. Технічний огляд, випробування, експертне обстеження (технічне діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що зазначені в додатках 3 і 7 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.

17. Монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що зазначені в додатках 3 і 7 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.

18. Переробка нафти, вуглеводневих газів і конденсату.

19. Вироблення агломерату, коксу, розплавів чорних і кольорових металів, прокату, металевих труб і феросплавів.

20. Буріння та експлуатація свердловин під час геологічного вивчення та розробки родовищ корисних копалин.

21. Роботи, що виконуються за допомогою механічних підіймачів та будівельних підйомників.

22. Зведення, монтаж і демонтаж будинків, споруд, зміцнення їх аварійних частин.

23. Будівництво, ремонт, експлуатація та ліквідація підземних споруд, не пов’язаних з видобутком корисних копалин.

24. Лісосічні роботи, трелювання, транспортування та сплав лісу.

25. Газополум’яні роботи.

26. Роботи із збагачування корисних копалин.

27. Розподіл вибухопожежонебезпечних і небезпечних речовин 1 і 2 класу небезпеки, горючих рідин, маса яких дорівнює або перевищує значення нормативів порогових мас, що визначені постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. № 956 “Про ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 29, ст. 1357).

{Додаток 6 в редакції Постанов КМ № 48 від 07.02.2018№ 207 від 03.03.2020}

Додаток 7 
до Порядку 
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 3 березня 2020 р. № 207)

ПЕРЕЛІК 
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що експлуатуються (застосовуються) на підставі ДЕКЛАРАЦИЇ відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці

1. Машини, механізми, устатковання для буріння, ремонту свердловин на суходолі та в акваторії моря.

2. Ковальсько-пресове устаткування.

3. Атракціони підвищеної небезпеки (стаціонарні, пересувні та мобільні).

4. Технологічне устатковання та його елементи магістральних газопроводів, нафтопроводів, продуктопроводів (нафтопродуктопроводів, аміакопроводів, етиленопроводів), систем газопостачання природного та зрідженого газу суб’єктам господарювання та до населених пунктів, систем промислового та міжпромислового збору нафти і газу, об’єктів нафтогазовидобувної промисловості, а також газовикористовуюче обладнання потужністю понад 0,1 МВт.

5. Технологічне устатковання хімічного, біохімічного, нафтохімічного, нафтогазопереробного, металургійного, коксохімічного, ливарного, хлор- та аміаковикористовуючих виробництв.

6. Обладнання та захисні системи, призначені для експлуатації (застосування) у потенційно вибухонебезпечному середовищі.

7. Устатковання напругою понад 1000 В (електричне устатковання електричних станцій і мереж, технологічне електрообладнання).

8. Парові та водогрійні котли теплопродуктивністю понад 0,1 МВт.

9. Трубопроводи пари та гарячої води з робочим тиском понад 0,05 МПа і температурою нагріву вище ніж 110 °С, посудин, що працюють під тиском понад 0,05 МПа, крім автомобільних газових балонів, що є ємностями для газового моторного палива.

10. Вантажопідіймальні крани та машини, ліфти, ескалатори, пасажирські конвеєри, підйомники та колиски для підіймання працівників.

11. Пасажирські підвісні канатні дороги, фунікулери.

12. Технологічні транспортні засоби.

13. Устатковання, пов’язане з розподілом вибухопожежонебезпечних і небезпечних речовин 1 і 2 класу небезпеки, маса яких дорівнює або перевищує значення нормативів порогових мас, що визначені постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. № 956 “Про ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 29, ст. 1357).

{Додаток 7 в редакції Постанов КМ № 48 від 07.02.2018№ 207 від 03.03.2020}

 

 

Постанова КМУ від 3 березня 2020 р. № 207

Про внесення змін до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки

Для детальной консультации выберите пожалуйста список работы, на которые бы хотели оформить разрешение или декларацию, и звоните 044 227-27-04 или 098 783-55-95, без выходных

Специалисты нашей компании помогут с наименьшими затратами в сжатые сроки получить Разрешение или Декларацию.  

В комплекс услуг нашей компании входит:

 • Консультирование относительно получения Разрешения.
 • Подготовка всех необходимых документов.
 • Обучение Ваших сотрудников.
 • Получения экспертного заключения.
 • Подача документов.
 • Получения Разрешения на Вашу компанию.

Для подготовки коммерческого предложения, выберите работы, которые Вас интересуют из перечня работ повышенной опасности и объектов, машин, механизмов, оборудования повышенной опасности и отправьте его на почту Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript   или позвоните по номеру 044 227 27 04 для получения консультации.

Пакет необходимых документов для оформления лицензии на строительство:

 1. Копия свидетельства про государственную регистрацию.
 2. Копию справки о включение в Единый государственный реестр предприятий.
 3. Копия устава (первая и вторая страницы)
 4. Копия свидетельства плательщика НДС (или 4ОПП если нет НДС)
 5. Банковские реквизиты
 6. Копия протоколов обучения специалистов (если подготовкой специалистов занималась не наша компания).

 

Дозвіл на початок виконання робот підвищеної небезпеки. Охрана труда. Дозвіл. Охорона праці Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду (Держгірпромнагляд). Разрешение на начало выполнения работ повышенной опасности. Государственный комитет Украины попромышленной безопасности, охране труда и горному надзору (Госгорпромнадзор). 
 

Сейчас на сайте

Сейчас 24 гостей онлайн