/*--------------------------------------------------------------------------------- # # # ---------------------------------------------------------------------------------*/

"" -

Не знаете с чего начать строительную деятельность?

Обратитесь к специалистам

в этой сфере!

Кодификатор работ 2009
Строительный Кодификатор Работ 2009

 

Перелік робіт

провадження господарської діяльності у будівництві, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури

 

 

1.00.00

 

 

ВИШУКУВАННЯ

1.01.00

IНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГIЧНI

1.01.01

Бурові роботи

1.01.02

Гірничі роботи

1.01.03

Геофізичні роботи

1.01.04

Польові дослідження властивостей ґрунтів

1.02.00

ІНЖЕНЕРНО-ГЕОТЕХНІЧНІ

1.02.01

Оцінка стійкості схилів

1.02.02

Оцінка характеристик штучно створених геотехнічних масивів

1.02.03

Випробування натурних, еталонних паль

1.03.00

ІНЖЕНЕРНО – ГІДРОГЕОЛОГІЧНІ

1.03.01

Польові дослідно-фільтраційні роботи

1.03.02

Стаціонарні гідрогеологічні спостереження

1.03.03

Прогноз розвитку змін природно-техногенних умов

1.03.04

Проектування та буріння розвідувально-експлуатаційних свердловин для водозаборів з підземних джерел

1.04.00

IНЖЕНЕРНО - ГIДРОМЕТЕОРОЛОГIЧНI

1.04.01

Метеорологічні спостереження

1.04.02

Спостереження за режимом рік, морів та водосховищ

1.04.03

Дослідження селе- та лавинонебезпечних ділянок

1.05.00

ЕКОЛОГО - ГЕОЛОГIЧНI

1.05.01

Дослідження літосфери

1.05.01.01

оцінка стану забруднення ґрунтів i ґрунтових вод

1.05.01.02

прогноз розвитку небезпечних геологічних процесів

1.05.02

Дослідження гідросфери

1.05.02.01

математичне моделювання із застосуванням електронно-обчислювальної машини

1.05.02.02

організація i ведення гiдромонiторингу

1.05.03

Дослідження  атмосфери

1.05.03.01

оцінка  складу  атмосфери

1.05.03.02

оцінка  шумового  забруднення

1.06.00

Лабораторні дослідження

1.06.01

Властивостей ґрунтів

1.06.02

Властивостей води

1.06.02.01

скорочений хімічний аналіз

1.06.02.02

повний хімічний аналіз

1.07.00

СКЛАДАННЯ ЗВІТУ

2.00.00

проектні  роботи

2.01.00

Розроблення  містобудівної  документації

2.01.01

Схема  планування

2.01.01.01

території  України

2.01.01.02

територій  Автономної  Республіки  Крим,  територій  областей  та  їх  груп

2.01.01.03

територій  районів  та  їх  груп

2.01.01.04

територій сільських  рад

2.01.02

Планування  і  забудова  населених  пунктів

2.01.02.01

міст  з  населенням  понад  1  млн  жителів

2.01.02.02

міст  з  населенням  до  1  млн  жителів

2.01.02.03

міст  з  населенням  до  500 тис. жителів

2.01.02.04

міст  з  населенням  до  250 тис. жителів

2.01.02.05

сільських  поселень

2.01.02.06

житлових,  рекреаційних,  курортних  районів,  громадських  центрів  міст

2.01.02.07

виробничих  територій:  промислових,  комунально-складських  тощо

2.01.02.08

мікрорайонів,  кварталів

2.01.02.09

благоустрій  та  озеленення  територій

2.01.02.10

енергетичних

2.01.02.11

культурно - побутових та адміністративних

2.01.02.12

міського  господарства

2.01.02.13

спеціального  призначення

2.01.03

Інженерної  інфраструктура  населених  пунктів

2.01.03.01

мереж водопостачання

2.01.03.02

мереж господарсько - побутової  та  зливової  каналізації,  попередньої  очистки  промислових стоків

2.01.03.03

мереж теплових

2.01.03.04

мереж газопостачання

2.01.03.05

мереж енергопостачання

2.01.03.06

мереж телевізійних

2.01.03.07

мереж  зв'язку,  радіофікації, телевізійної

2.01.03.08

інженерної  підготовки  територій

2.01.04

Інженерний захист  територій,  цивільна  оборона

2.01.04.01

інженерного  захисту  територій  від  небезпечних  геологічних  процесів

2.01.04.02

інженерно – технічних  заходів  забезпечення  цивільної  оборони

2.01.05

Транспортної  інфраструктури  населених  пунктів

2.01.06

Охорони  навколишнього  середовища

2.02.00

МІСТОБУДІВНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ

2.02.01

Розміщення  окремих  об’єктів

2.02.01.01

транспортних

2.02.01.02

виробничих,  складських

2.02.01.03

енергетичних

2.02.01.04

культурно – побутових та адміністративних

2.02.01.05

міського  господарства

2.02.01.06

спеціального  призначення

2.02.02

Розвитку  транспортних  вузлів  та  комунікацій

2.02.02.01

залізничних

2.02.02.02

автомобільних

2.02.02.03

змішаних

2.02.02.04

метрополітену  та  інших  видів  швидкісного  транспорту

2.02.02.05

міського  транспорту

2.02.02.06

авіаційного

2.02.02.07

водного

2.02.02.08

трубопровідного

2.02.03

Розміщення та формування житлового  району  (мікрорайону,  кварталу,  житлового  комплексу)

2.03.00

архітектурне та Будівельне проектування

2.03.01

Житлових будівель

2.03.01.01

котеджного типу

2.03.01.02

до 4 поверхів включно

2.03.01.03

до 9 поверхів включно

2.03.01.04

до 16 поверхів включно

2.03.01.05

до 24 поверхів включно

2.03.02

Громадських  будівель  та  споруд

2.03.02.01

до 4 поверхів включно

2.03.02.02

5 поверхів і більше

2.03.02.03

освіти, виховання і підготовки кадрів

2.03.02.04

науково-дослідних установ, проектних і громадських організацій

2.03.02.05

закладів охорони здоров'я і відпочинку

2.03.02.06

соцзабезпечення

2.03.02.07

фізкультурно-оздоровчого і спортивного призначення відкритих

2.03.02.08

фізкультурно-оздоровчого і спортивного призначення закритих

2.03.02.09

культурно-освітніх і видовищних закладів

2.03.02.10

торгівлі, громадського харчування, побутового  обслуговування

2.03.02.11

комунального господарства (крім виробничих, складських)

2.03.02.12

транспорту (обслуговування населення) і зв'язку

2.03.02.13

культових, храмових, меморіалів

2.03.02.14

фінансово-банкових установ

2.03.02.15

органів державного управління, оборони, державної безпеки, іноземних представництв

2.03.02.16

підземних (крім споруд транспорту)

2.03.02.17

критих літнього типу прогоном до 12 м включно

2.03.02.18

критих літнього типу прогоном  понад 12 м

2.03.03

Багатофункціональних будівель і комплексів

2.03.03.01

до 4 поверхів включно

2.03.03.02

5 поверхів і більше

2.03.04

Будівель та споруд промислових підприємств

2.03.04.01

безкранових  або обладнаних  кран-балками

2.03.04.02

обладнаних мостовими кранами

2.03.04.03

адміністративно-побутових

2.03.05

Інженерних споруд

2.03.05.01

градирень, водоохолоджувачів

2.03.05.02

стволів  промислових труб

2.03.05.03

щоглових

2.03.05.04

баштових

2.03.05.05

ємнісних

2.03.05.06

фундаментів під обладнання

2.03.05.07

фундаментів, які виконуються спеціальними способами (опускний колодязь, кесон, стіна у ґрунті тощо)

2.03.05.08

підпірних стін

2.03.05.09

галерей захисних

2.03.05.10

копрів

2.03.05.11

шламо- і хвостосховищ, накопичувачів промислових стоків

2.03.05.12

галерей, естакад, етажерок  технологічних

2.03.05.13

каналів, тунелів, колекторів технологічних

2.03.05.14

опор зв’язку, енергопостачання, повітряно-канатного транспорту

2.03.05.15

естакад  розвантажувальних і залізничних

2.03.05.16

естакад відкритих кранових

2.03.05.17

складів  вибухових речовин

2.03.05.18

підземних складів, сховищ, ємностей

2.03.05.19

сховищ  небезпечних речовин

2.03.06

Будівель  та споруд сільськогосподарського призначення

2.03.07

Спеціальних будівель  i споруд військового,

оборонного призначення та правоохоронних органів

2.03.08

Об’єктів  експериментального будівництва

2.03.08.01

будівельних  і конструктивних систем

2.03.08.02

інженерних систем та мереж

2.03.08.03

енергозберігаючих технологій

2.03.09

Гірничих  споруд

2.03.09.01

виробок підземних

2.03.09.02

виробок відкритих

2.03.10

Транспортних мереж, споруд та комплексів

2.03.10.01

залізниць державного значення

2.03.10.02

залізниць загального призначення

2.03.10.03

залізниць промислового призначення

2.03.10.04

автомобільних доріг державного значення

2.03.10.05

автомобільних доріг місцевого значення

2.03.10.06

вулиць, доріг, майданів населених пунктів

2.03.10.07

мостів, шляхопроводів, переходів великих

2.03.10.08

мостів, шляхопроводів, переходів середніх

2.03.10.09

мостів, шляхопроводів, переходів малих

2.03.10.10

тунелів та метрополітенів

2.03.10.11

міського транспорту

2.03.10.12

аеродромів та вертодромів

2.03.10.13

вертикальних  (ліфти, ескалатори тощо)

2.03.10.14

конвеєрних, канатних

2.03.10.15

пневматичних

2.03.10.16

збереження, обслуговування та заправки

2.03.11

Гідротехнічних споруд та комплексів

2.03.11.01

гребель, дамб, насипів ґрунтових з напором до 5 м

2.03.11.02

гребель, дамб, насипів ґрунтових з напором понад 5 м

2.03.11.03

гребель, дамб, насипів бетонних, залізобетонних з напором до 10 м

2.03.11.04

гребель, дамб, насипів бетонних, залізобетонних з напором понад 10 м

2.03.11.05

морського транспорту

2.03.11.06

річкового (озерного)  транспорту

2.03.11.07

суднобудівних та судноремонтних

2.03.11.08

берегозахисних  та берегоукріплювальних

2.03.11.09

водоймищ і водосховищ

2.03.11.10

рибозахисних та рибопропускних

2.03.11.11

каналів та тунелів

2.03.11.12

інженерного захисту територій від затоплення та підтоплення

2.03.11.13

протифільтраційних і дренажних

2.03.11.14

які виконуються гідронамивом

2.03.12

Енергетичних споруд  та комплексів

2.03.12.01

локальних  електростанцій (дизельні та ін.)

2.03.12.02

електростанцій атомних

2.03.12.03

електростанцій теплових

2.03.12.04

електростанцій гідравлічних

2.03.12.05

електростанцій з нетрадиційними джерелами електроенергії

2.03.12.06

електричних підстанцій та розподільних  пристроїв

2.03.12.07

спеціальних

2.03.13

Магістральних трубопроводів,  споруд та обладнання

2.03.13.01

нафтопроводів та нафтопродуктів

2.03.13.02

газопроводів

2.03.13.03

нафтосховищ

2.03.13.04

газосховищ

2.03.14

Об'єктів благоустрою, озеленення, площинних споруд

2.03.15

Реставрація, консервація, ремонтні роботи, реабілітація на пам’ятках культурної спадщини

2.03.15.01

національного значення

2.03.15.02

місцевого значення

2.04.00

конструювання НЕСУЧИХ ТА ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ  КОНСТРУКЦІЙ

2.04.01

Кам’яних та армокам`яних

2.04.02

Бетонних, залізобетонних, армоцементних

2.04.03

Металевих

2.04.04

Дерев’яних  та комбінованих

2.04.05

Інших конструкцій (у т.ч. із застосуванням пластмас, азбестоцементу, скла, фібробетону, склоцементу, композитних матеріалів тощо)

2.04.06

Розрахунки конструкцій із застосуванням електронно-обчислювальної машини

2.05.00

Проектування ВнутрішнІх інженерних МЕРЕЖ І систем

2.05.01

Водопроводу та каналізації

2.05.02

Опалення

2.05.03

Вентиляції та кондиціювання повiтря

2.05.04

Газопостачання та газоустаткування

2.05.05

Холодопостачання промислового

2.05.06

Електропостачання, електрообладнання і електроосвітлення

2.05.07

Автоматизації i контрольно-вимірювальних приладів

2.05.08

Зв`язку, сигналізації, радіо, телебачення, інформаційних

2.05.09

Технологічних

2.06.00

Проектування зовнішнІх інженерних мереж, систем І споруд

2.06.01

Водопостачання

2.06.02

Каналiзацiї

2.06.03

Теплових

2.06.04

Газопостачання

2.06.04.01

тиском до 0,3 Мпа

2.06.04.02

тиском до 0,6 Мпа

2.06.04.03

тиском понад 0,6 Мпа

2.06.04.04

газонаповнювальних  станцій і пунктів, компресорних станцій

2.06.05

Електропостачання та електрообладнання

2.06.05.01

ліній електропередач та трансформаторних підстанцій напругою до 10 кВ

2.06.05.02

ліній електропередач та трансформаторних підстанцій напругою до 35 кВ

2.06.05.03

ліній електропередач та трансформаторних підстанцій напругою понад 35 кВ

2.06.05.04

залізничного транспорту

2.06.05.05

міського електротранспорту наземного

2.06.05.06

метрополітену та підземних споруд

2.06.05.07

навігаційного та сигнального

2.06.05.08

автономного

2.06.05.09

електроосвітлення

2.06.06

Зв’язку, сигналізації, радіо, телебачення, інформаційного

2.07.00

розроблення спеціальних розділів проектів

2.07.01

Оцінки впливу на навколишнє середовище

2.07.02

Охорони праці

2.07.03

Захисту антикорозійного

2.07.04

Захисту електричного та електрохімічного

2.07.05

Організації будівництва

2.08.00

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ (мікрорайону, кварталу, житлового комплексу, поселення, об’єкта)

2.09.00

ТЕХНОЛОГІЧНЕ ПРОЕКТУВАННЯ

2.10.00

Рівні відповідальності НАДІЙНОСТІ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД, Види та умови будівництва ОБ’ЄКТА ПРоЕКТУВАННЯ

2.10.01

Рівні  відповідальності

2.10.01.1

І – підвищений

2.10.01.02

ІI – нормальний, ІІІ – знижений

2.10.02

Види проектування

2.10.02.01

нове

2.10.02.02

реконструкція

2.10.02.03

капітальний ремонт

2.10.02.04

переоснащення, модернізація

2.10.03

Умови проектування

2.10.03.01

звичайні умови

2.10.03.02

території з  підвищеною сейсмічністю

2.10.03.03

території  зі складними інженерно-геологічними

умовами

3.00.00

БУДІВЕЛЬНІ ТА МОНТАЖНІ РОБОТИ

3.01.00

ЗВЕДЕННЯ НЕСУЧИХ ТА ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД

3.01.01

Інженерна підготовка будівництва

3.01.01.01

розчищення, осушування  територій

3.01.01.02

розбирання будівель, споруд, мереж

3.01.01.03

улаштування  тимчасових  доріг

3.01.01.04

улаштування тимчасових підкранових  колій

3.01.01.05

улаштування тимчасових інженерних мереж

3.01.02

Ґрунтових

3.01.02.01

насипів

3.01.02.02

шламо- і хвостосховищ, накопичувачів промислових стоків

3.01.02.03

буріння, продавлювання горизонтальне, вертикальне та похиле

3.01.02.04

розробка котлованів і траншей глибиною понад
2 м

3.01.02.05

рекультивація ґрунтів та протиерозійні роботи

3.01.02.06

які виконуються гідронамивом

3.01.03

Основ

3.01.03.01

ущільнення та заміна ґрунтів

3.01.03.02

улаштування майданчикових дренажів

3.01.03.03

улаштування дренажів глибокого закладання

3.01.03.04

закріплення слабких ґрунтів

3.01.04

Фундаментів

3.01.04.01

заглиблення паль, шпунтових огороджень, анкерів  та інших заглиблюючих

3.01.04.02

паль,  які улаштовуються на місці

3.01.04.03

збірних та монолітних

3.01.04.04

підсилення

3.01.04.05

під обладнання

3.01.05

Фундаментів, що виконуються спеціальними способами

3.01.05.01

кесонів

3.01.05.02

опускних колодязів

3.01.05.03

ґрунтових паль

3.01.05.04

стін у ґрунті

3.01.06

Металевих

3.01.06.01

окремих конструктивних  елементів

3.01.06.02

каркасів висотою до 15 м

3.01.06.03

каркасів висотою до 40 м

3.01.06.04

каркасів висотою понад 40 м

3.01.06.05

виробничих, що  обладнані  мостовими кранами

3.01.06.06

прогоном до 48 м

3.01.06.07

прогоном понад 48 м

3.01.06.08

листових

3.01.06.09

структурних

3.01.06.10

вантових

3.01.06.11

алюмінієвих

3.01.06.12

гідротехнічних та підводних

3.01.06.13

інженерних споруд

3.01.07

Бетонних та залізобетонних монолітних

3.01.07.01

окремих конструктивних елементів

3.01.07.02

каркасів висотою до 15 м

3.01.07.03

каркасів висотою до 40 м

3.01.07.04

каркасів висотою понад 40 м

3.01.07.05

виробничих, що  обладнані  мостовими кранами

3.01.07.06

прогоном до 24 м

3.01.07.07

прогоном понад 24 м

3.01.07.08

не каркасного типу складних форм

3.01.07.09

гідротехнічних та підводних

3.01.07.10

інженерних споруд

3.01.08

Бетонних та залізобетонних збірних

3.01.08.01

окремих конструктивних елементів

3.01.08.02

каркасів висотою до 15 м

3.01.08.03

каркасів висотою до 40 м

3.01.08.04

каркасів висотою понад 40 м

3.01.08.05

виробничих, що  обладнані  мостовими кранами

3.01.08.06

панельних та  об’ємно–блокових висотою до 15 м

3.01.08.07

панельних та  об’ємно–блокових висотою до 40 м

3.01.08.08

панельних та  об’ємно–блокових висотою понад
40 м

3.01.08.09

прогоном до 24 м

3.01.08.10

прогоном понад 24 м

3.01.08.11

не каркасного типу

3.01.08.12

гідротехнічних та підводних

3.01.08.13

інженерних споруд

3.01.09

Кам’яних  та армокам`яних

3.01.09.01

з цегли, каменів, блоків висотою до 15 м

3.01.09. 02

з цегли, каменів, блоків висотою до 40 м

3.01.09.03

з цегли, каменів, блоків висотою понад 40 м

3.01.09.04

складних форм (склепіння, арки тощо)

3.01.09.05

з цегли вогнетривкої

3.01.09.06

з цегли кислотостійкої

3.01.09.07

природного каменю

3.01.09.08

інженерних споруд

3.01.10

Дерев’яних

3.01.10.01

зі звичайної  деревини

3.01.10.02

клеєних та  комплексних конструкцій

3.01.11

Армоцементних та гіпсобетонних

3.01.12

Полімерних, пластикових,  комбінованих (двошарових, тришарових  тощо)

3.01.13

Інженерних споруд

3.01.13.01

водоохолоджувачів

3.01.13.02

градирень

3.01.13.03

стволів  промислових труб висотою до 100 м

3.01.13.04

стволів  промислових труб висотою понад 100 м

3.01.13.05

щоглових висотою до 100 м

3.01.13.06

щоглових висотою понад 100 м

3.01.13.07

баштових висотою до 100 м

3.01.13.08

баштових висотою понад 100 м

3.01.13.09

ємнісних, що працюють під тиском, об’ємом до 1000 м3

3.01.13.10

ємнісних, що працюють під тиском, об’ємом до 5000 м3

3.01.13.11

ємнісних, що працюють під тиском, об’ємом до 10000 м3

3.01.13.12

ємнісних, що працюють під тиском, об’ємом до 50000 м3

3.01.13.13

ємнісних, що працюють під тиском, об’ємом понад 50000 м3

3.01.13.14

підземних складів, сховищ, ємностей

3.01.13.15

підпірних  стін

3.01.13.16

галерей захисних

3.01.13.17

копрів

3.01.13.18

галерей, естакад, етажерок  технологічних

3.01.13.19

каналів, тунелів, колекторів  технологічних

3.01.13.20

опор зв’язку, енергопостачання, повітряного та канатного транспорту

3.01.13.21

естакад розвантажувальних

3.01.13.22

естакад відкритих  кранових

3.01.13.23

підкранових колій

3.01.13.24

банківських сховищ

3.01.13.25

сховищ небезпечних речовин

3.01.13.26

промислових печей та агрегатів

3.01.14

Магістральних  трубопроводів, споруд та обладнання

3.01.14.01

нафтопроводів та нафтопродуктів

3.01.14.02

газопроводів

3.01.14.03

нафто- та  газосховищ

3.01.15

Гідротехнічних споруд і систем

3.01.15.01

гребель, дамб ґрунтових з напором до 5 м

3.01.15.02

гребель, дамб ґрунтових з напором понад 5 м

3.01.15.03

гребель, дамб бетонних, залізобетонних з напором до 10 м

3.01.15.04

гребель, дамб бетонних, залізобетонних з напором понад 10 м

3.01.15.05

берегозахисних та берегоукріплювальних

3.01.15.06

водоймищ і водосховищ

3.01.15.07

рибозахисних та рибопропускних

3.01.15.08

каналів, тунелів, шлюзів

3.01.15.09

пiдводно-технiчних

3.01.15.10

інженерного захисту територій від затоплення та підтоплення

3.01.15.11

протифільтраційних і дренажних

3.01.15.12

гідронамивних

3.01.16

Гірничих споруд

3.01.16.01

відкритих  виробок

3.01.16.02

підземних  виробок

3.01.16.03

свердловин

3.02.00

РОБОТИ  З  ОПОРЯДЖЕННЯ  КОНСТРУКЦIЙ  ТА  УСТАТКУВАННЯ

3.02.01

Опорядження фасадів

3.02.01.01

штукатуренням

3.02.01.02

напилюванням  полiмерцементних  покриттів

3.02.01.03

торкретуванням

3.02.01.04

дрібноштучними виробами

3.02.01.05

фасадними системами

3.02.02

Встановлення вікон, вітрин, вітражів, зенітних  ліхтарів, дверей, воріт  тощо

3.02.03

Скління

3.02.04

Опорядження приміщень

3.02.04.01

звичайним  штукатуренням

3.02.04.02

декоративним  штукатуренням

3.02.04.03

спеціальними видами штукатурення (рентгенозахисної, акустичної,  теплоiзоляцiйної,  гiдроiзоляцiйної,  торкретуванням)

3.02.05

Облицювання  приміщень

3.02.05.01

штучними  виробами

3.02.05.02

природним  каменем

3.02.05.03

дерев'яними  виробами

3.02.06

Стель

3.02.06.01

штукатуренням

3.02.06.02

підвісних

3.02.06.03

натяжних

3.02.07

Підлог

3.02.07.01

звичайних у приміщеннях  житлового, громадського та виробничого призначення

3.02.07.02

спеціальних (хімічно- та  водостійких,  безпилових, жаростійких)

3.02.08

Улаштування  покрівель

3.02.08.01

Рулонні  покрiвлі

3.02.08.02

Мастикові  покрiвлі

3.02.08.03

Покрівлі  із  штучних  матеріалів

3.02.09

Лiпнi  роботи

3.02.10

Малярнi  роботи

3.02.11

Шпалернi  роботи

3.03.00

РЕСТАВРАЦІЯ, КОНСЕРВАЦІЯ, РЕМОНТНІ РОБОТИ, РЕАБІЛІТАЦІЯ ПАМ’ЯТОК КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

3.03.01

національного значення

3.03.02

місцевого значення

3.03.03

основ та фундаментів

3.03.04

система захисту від зволоження

3.03.05

дерев’яних виробів та конструкцій

3.03.06

мурувань та виробів з каменю

3.03.07

стародавніх мурувань, археологічних розкопок

3.03.08

металевих

3.03.09

дахів і покрівель

3.03.10

підлог

3.03.11

інтер'єрів

3.03.12

фасадів

3.03.13

позолоти

3.03.14

садово-паркових

3.03.15

монументальних

3.04.00

МОНТАЖ внутрішніх інженерних МЕРЕЖ, СИСТЕМ, приладів І ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАННЯ

3.04.01

Водопроводу та каналізації

3.04.02

Опалення

3.04.03

Вентиляції і кондиціювання повiтря

3.04.04

Газопостачання та газообладнання

3.04.05

Технологічних трубопроводів

3.04.06

Холодопостачання

3.04.06.01

окремих установок

3.04.06.02

технологічних систем

3.04.07

Електропостачання, електрообладнання і електроосвітлення

3.04.07.01

об’єктів виробничого призначення

3.04.07.02

об’єктів житлового та громадського  призначення

3.04.08

Автоматизацiї i контрольно-вимірювальних приладів

3.04.09

Зв'язку, сигналiзацiї,  радіо, телебачення, інформаційних

3.05.00

Монтаж зовнішніх інженерних МЕРЕЖ, систем, споруд, приладів І ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАННЯ

3.05.01

Водопостачання

3.05.01.01

водозабірних та водоочисних

3.05.01.02

магістральних водогонів

3.05.01.03

квартальних, площадкових, групових і локальних

3.05.02

Каналізації

3.05.02.01

магістральних колекторів самопливних і напірних

3.05.02.02

дощової, побутової і виробничої

3.05.02.03

очисних споруд

3.05.03

Теплових і гарячого водопостачання

3.05.03.01

магістральних

3.05.03.02

котелень, бойлерних  установок

3.05.03.03

квартальних, площадкових

3.05.04

Газопостачання

3.05.04.01

трубопроводів  тиском  до 0,3 МПа

3.05.04.02

трубопроводів тиском до 0,6 МПа

3.05.04.03

трубопроводів тиском  понад 0,6 МПа

3.05.04.04

газорегулювальних  пунктів та установок

3.05.04.05

газонаповнювальних станцiй  і пунктів, компресорних станцій

3.05.05

Магістральних продуктопроводів

3.05.06

Електропостачання

3.05.06.01

лінійної арматури та проводів ліній електропередач напругою до 10 кВ

3.05.06.02

лінійної арматури та проводів ліній електропередач напругою до 35 кВ

3.05.06.03

лінійної арматури та проводів ліній електропередач напругою понад 35 кВ

3.05.06.04

кабельних ліній напругою до 10 кВ

3.05.06.05

кабельних ліній напругою до 35 кВ

3.05.06.06

кабельних ліній напругою понад 35 кВ

3.05.06.07

трансформаторних підстанцій напругою до 35 кВ

3.05.06.08

трансформаторних підстанцій напругою понад
35 кВ

3.05.06.09

контактних мереж міського наземного електротранспорту

3.05.06.10

контактних мереж метрополітену

3.05.06.11

контактних мереж тягового залізничного транспорту

3.05.06.12

контактних мереж тягового промислового транспорту

3.05.06.13

навігаційного та сигнального

3.05.06.14

автономного

3.05.07

Електроосвiтлення

3.05.08

Зв'язку, сигналізації, радіо, телебачення, інформаційних

3.06.00

УЛАШТУВАННЯ транспортних споруд

3.06.01

Залізничних колій

3.06.01.01

державного призначення

3.06.01.02

загального призначення

3.06.01.03

промислового призначення

3.06.02

Покриттів доріг автомобільних

3.06.02.01

державного призначення

3.06.02.02

місцевого призначення

3.06.02.03

вулиць, доріг, майданів населених пунктів

3.06.02.04

внутрішньогосподарських, сільськогосподарських

3.06.03

Полотна земляного, водовідвідних та захисних

3.06.03.01

залізничного

3.06.03.02

автомобільного

3.06.04

Мостів, шляхопроводів, переходів

3.06.04.01

великих

3.06.04.02

середніх

3.06.04.03

малих

3.06.05

Посадочних смуг аеродромів та вертодромів

3.06.05.01

полотна земляного

3.06.05.02

покриттів

3.06.06

Тунелів та метрополітенів

3.06.07

Місцевого транспорту

3.06.08

Конвеєрного, канатного

3.06.09

Вертикального транспорту  (ліфти, ескалатори, підйомники  тощо)

3.06.10

Пневматичних

3.06.11

Збереження, обслуговування та заправки

3.07.00

ЗАХИСТ КОНСТРУКЦIЙ, УСТАТКУВАННЯ ТА МЕРЕЖ

3.07.01

Гiдроiзоляцiйний

3.07.02

Теплоiзоляцiйний

3.07.03

Антикорозійний

3.07.04

Електричний та електрохімічний

3.08.00

ТЕХНОЛОГIЧНОГО УСТАТКУВАННЯ

3.09.00

ПУСКОНАЛАГОДЖУВАЛЬНI РОБОТИ

3.10.00

ВИДИ ТА УМОВИ БУДІВНИЦТВА

3.10.01

Види будівництва

3.10.01.01

нове

3.10.01.02

реконструкція

3.10.01.03

капітальний ремонт

3.10.01.04

переоснащення, модернізація

3.10.01.05

демонтаж

3.10.02

Умови будівництва

3.10.02.01

звичайні умови

3.10.02.02

територій підвищеної сейсмічності

3.10.02.03

територій зі складними інженерно-геологічними умовами

4.00.00

інжинірингові роботи

4.01.00

Генеральний розробник у проектуванні

4.01.01

житлових і  громадських будівель та споруд по об’єктах

4.01.02

виробничих будівель та споруд

4.01.02.01

безкранових  або обладнаних кран-балками, адміністративно-побутових

4.01.02.02

обладнаних мостовими кранами

 

4.01.03

магістральних трубопроводів та споруд

4.01.04

інженерних систем та споруд

4.01.05

транспортних споруд

4.02.00

Технічний огляд i оцінка стану будівельних конструкцій будiвель та споруд та інженерних мереж

4.03.00

Обстеження i оцінка технічного стану будівельних конструкцій будівель, споруд та інженерних мереж (визначення параметрів i  характеристик матерiалiв i конструкцій iз застосуванням спецiального устаткування, приладiв та апаратури на об`єктах i в лабораторіях)

4.03.01

несучих та огороджувальних конструкцiй будiвель та споруд

4.03.02

мостів, шляхопроводів, переходів, тунелів

4.03.03

інженерних мереж та систем

4.03.04

підводної частини будівель і споруд

4.03.05

висотних споруд

4.03.06

магістральних трубопроводів

4.03.07

конструкцій будівель та споруд АЕС та ін. об’єктів, пов'язаних iз використанням радіоактивних матеріалів

4.03.08

пам’яток культурної спадщини

4.04.00

Генеральний підрядник у будівництві

4.04.01

будов та споруд житлового і громадського призначення

4.04.01.01

до 9 поверхів включно

4.04.01.02

понад 9 поверхів

4.04.02

будов та споруд виробничого  призначення

4.04.02.01

безкранових  або обладнаних кран-балками, адміністративно-побутових

4.04.02.02

обладнаних мостовими кранами

4.04.03

інженерних  систем та споруд

4.04.04

транспортних споруд

4.04.05

магістральних трубопроводів та споруд

4.05.00

Технічний нагляд за будівництвом

4.05.01

будов житлового і громадського призначення

4.05.02

будов виробничого  призначення

4.05.03

інженерних  систем

4.05.04

транспортних споруд

4.05.05

магістральних трубопроводів

4.06.00

Геодезичний контроль за будівництвом

4.07.00

Проект виконання будівельних робіт

 

 

Сейчас на сайте

Сейчас 26 гостей онлайн