"" -

Не знаете, как получить строительную лицензию?

Обратитесь к специалистам

в этой сфере!

Home
Получения лицензии на торговлю пестицидами и агрохимикатами (регуляторами роста растений). Ліцензія на провадження господарської діяльності з оптової, роздрібної торгівлі пестицидами та агрохімікатами.

Хозяйственная деятельность в сфере торговли пестицидами и агрохимикатами осуществляется только при наличии лицензии, согласно закону Украины от 02.03.1995 № 86/95-ВР "О пестицидах и агрохимикатах" и постановлением Кабинета Министров Украины от 5 декабря 2007 г. N 1396 "О лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности ".

Компания «Лицензирования бизнеса» окажет в кротчайшие сроки квалифицированную помощь в получении лицензии на торговлю пестицидами  и агрохимикатами.

Для получения лицензии на торговлю пестицидами и агрохимикатами необходимы следующие документы:

 • Копия справки о включение в Единый государственный реестр предприятий
 • Выписка из государственного реестра
 • Копия свидетельства плательщика НДС или 4ОПП
 • Банковские реквизиты
 • Копия договора аренды офиса
 • Копия диплома и трудовой книжки директора компании.

Документы предоставляемые по возможности:

 • Копия документа на право собственности или аренды складских торговых помещений или помещений для хранения (свидетельство о собственности, акт приема-передачи - оригинал, нотариальная копия)
 • Копии санитарных паспортов на специализированные складские помещения, магазины, которые имеют подписи и печати санитарно-эпидемиологической службы, пожарного надзора, специально уполномоченных органов по вопросам охраны окружающей среды, станции защиты растений или положительные выводы указанных органов (отдельными письмами) на другие складские помещения, магазины, киоски (оригиналы, нотариальные копии)
 • Копии допусков (удостоверений) работников предприятия на право работы с пестицидами и агрохимикатами (оригиналы, нотариальные копии)
 • Подтверждающий документ о наличии специалиста с агрономическим образованием и опытом работы в этой сфере (оригинал диплома, нотариальная копия, копия трудовой книжки со стажем не менее 1-3 лет). 

Орган лицензирования – Министерство аграрной политики Украины.

Срок оформления лицензии – 25 рабочих дней.

 

Українська версія

Ліцензія на провадження господарської діяльності з оптової, роздрібної торгівлі пестицидами та агрохімікатами

(тільки регуляторами росту рослин)

Діяльності з виробництва пестицидів та агрохімікатів (тільки регуляторів росту рослин) здійснюється відповідно до Законів України «Про пестициди і агрохімікати», «Про внесення змін до деяких законів України щодо пестицидів і агрохімікатів», «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», «Про охорону праці», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» та ін.

Пестициди — токсичні речовини, їх сполуки або суміші речовин хімічного чи біологічного походження, призначені для знищення, регуляції та припинення розвитку шкідливих організмів, внаслідок діяльності яких вражаються рослини, тварини, люди і завдається шкоди матеріальним цінностям, а також гризунів, бур'янів, деревної, чагарникової рослинності, засмічуючих видів риб.

Агрохімікати — органічні, мінеральні і бактеріальні добрива, хімічні меліоранти, регулятори росту рослин та інші речовини, що застосовуються для підвищення родючості грунтів, урожайності сільськогосподарських культур і поліпшення якості рослинницької продукції.

Регулятори росту рослин — хімічні речовини, які впливають на процеси росту і розвитку рослин.

Для отримання ліцензії на торгівлю пестицидами і агрохімікатами необхідні такі документи:

 • Копія довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств
 • Виписка з державного реєстру
 • Копія свідоцтва платника ПДВ або 4ОПП
 • Банківські реквізити
 • Копія договору оренди офісу
 • Копія диплома та трудової книжки директора компанії.

Документи надаються по можливості:

 • Копія документа на право власності або оренди складських торгових приміщень або приміщень для зберігання (свідоцтво про власність, акт прийому-передачі - оригінал, нотаріальна копія)
 • Копії санітарних паспортів на спеціалізовані складські приміщення, магазини, які мають підписи та печатки санітарно-епідеміологічної служби, пожежного нагляду, спеціально уповноважених органів з питань охорони навколишнього середовища, станції захисту рослин або позитивні висновки зазначених органів (окремими листами) на інші складські приміщення, магазини , кіоски (оригінали, нотаріальні копії)
 • Копії допусків (посвідчень) працівників підприємства на право роботи з пестицидами і агрохімікатами (оригінали, нотаріальні копії)
 • Підтверджуючий документ про наявність спеціаліста з агрономічною освітою та досвідом роботи в цій сфері (оригінал диплома, нотаріальна копія, копія трудової книжки зі стажем не менше 1-3 років).

Орган ліцензування - Міністерство аграрної політики України.

Термін оформлення ліцензії - 25 робочих днів.

 
<< Первая < Предыдущая 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Следующая > Последняя >>

Страница 15 из 19

Последние новости

Сейчас на сайте

Сейчас 91 гостей онлайн